Laudyplus is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Philadelphia Zorg, stichting Prisma en onze school. Laudyplus biedt naschoolse activiteiten waarbij Prisma de vakdocenten verzorgd en Philadelphia de pedagogische ondersteuning. Op school met korte lijntjes tussen pedagogisch medewerkers en docenten. De activiteiten beginnen gelijk na schooltijd. De kinderen die alleen met de Prisma activiteit meedoen gaan om 15.15 naar huis. De kinderen met een beschikking blijven bij Laudyplus tot 17.00 uur.

Programma:
Maandag:
Muziek Er wordt gewerkt met verschillende instrumenten.

Dinsdag:
Sport Verschillende sporten en spelvormen komen aan bod. (voetbal, basketbal, atletiek)

Donderdag:
Dans De deelnemers leren verschillende stijlen dans. er worden dansjes op muziek ingestudeerd en er wordt gewerkt aan vrije expressie.

Voor vragen over vervoer, kosten, aanmelden of andere vragen, kunt u contact opnemen met :

Sanne Bos: 06-11247892
Laudyplus: 06-83176352 of 020-4044174
Email: laudyplus@philadelphia.nl of sanne.bos@philadelphia.nl

Of geef uw interesse aan op school bij de docent of intern begeleider.