Missie EN VISIE

We stimuleren leerlingen in een veilige en uitdagende schoolomgeving om te ontdekken wat ze willen en kunnen.

Heel belangrijk is dat leerlingen eigenaar worden van hun onderwijsproces. We willen leerlingen alle kansen geven om uit te groeien tot zelfstandige personen en om al hun talenten te ontwikkelen. Het is het proces van de leerlingen zelf waar de school begeleiding en sturing aan geeft.

De missie van de school is daarom:

 

Willen worden wie ik ben

 

De missie is uitgewerkt in de volgende visie:

 

Vanuit respect voor de ander:

·       Voel ik me veilig

·       Ben ik uniek

·       Heb ik talent

·       Neem ik verantwoordelijkheid

·       Werk ik samen

·       Blijf ik in ontwikkeling

 

De missie en visie vinden we terug als leidraad binnen de school, zowel in de lessen als in het (strategisch) beleid.